خدمات الوان چوب اسلامی

رنگ کاری چوب

  • رنگ فوری مخصوص چوب(تینر و سلولز)
  • رنگ مولتی سورفین کادنس
  • نیم پلی استر
  • بتونه چوب
  • جوهررنگ الکلی
  • سیلر
  • کیلر
  • روغن کاری وسایل چوبی
  • پولیش کردن چوب
  • تعمیر خراشیدگی و رنگ پریدگ

پتینه کاری وسایل چوبی

تعمیرات مبل و سرویس خواب

تعمیرات کمد و کابینت

تعمیرات کنسول و دراور