پتینه روی چوب و هنر کهنه کاری

پتینه کاری روی چوب یا هنر کهنه کاری روشی برای زیباتر کردن وسایل چوبی منزل و یا بازیافت وسایل چوبی قدیمی است.همچنین برای برطرف کردن خط و خش های روی چوب و آسیب های احتمالی چوب می توان از پتینه کاری استفاده کرد.